LUKTSALT V.1

REA-pris179 kr

Efter mycket testande av olika ingredienser, olika mängder och olika burkar har NT GEAR äntligen tillverkat sitt första egna luktsalt. Perfekt för förstagångsanvändare men även för personer som är vana användare av luktsalt.

Luktsalt V.1 innehåller en ultimat blandning av ammoniumklorid och natriumkarbonat i en burk utformad just för att ge dig en ordentlig käftsmäll !

Instruktioner:
För att aktivera luktsaltet för första gången, öppna burken, tillsätt lite vatten, ett bra mått är locket ("less is more"), stäng burken och skaka ordentligt tills burken känns varm. Öppna och lukta!

Tips:
För att luktsaltet ska hålla längre, öppna inte hela locket när du ska använda det, luta/vinka locket istället så att endast cirka 50% är öppet. På så sätt försvinner inte onödigt mycket. Stäng alltid locket snabbt och ordentligt efter användning.

Specifikationer:
  • Styrka 3 av 5.
  • Medellivslängd 2-3 månader.
  • Stolt handtillverkat i Sverige.
  • Innehåller AMMONIUMKLORID och Natriumkarbonat.
  • Nettovikt 30 g.

VARNING:
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. Använd inte om du är gravid. Vid osäkerhet, konsultera med en läkare innan användning.
I lager