Trained By JP

Cure-Coming - Trained By JP

  • Försäljning
  • Ordinarie pris 399 kr
Skatt ingår.


Cure-Coming - Trained By JP 60Servings

 

TrainedbyJP Nutrition ger dig Cure-Coming, ett ultraabsorberbart curcumin för helkroppsvård som innehåller ultrapotent patenterad BCM-95® Curcumin som har visat sig hjälpa till att sänka systemisk inflammation, hjärna/immun/matsmältningshälsa samt antioxidantstöd.


Curcumin, den bioaktiva komponenten i gurkmeja, Curcuma longa har ett exceptionellt brett spektrum av aktiviteter, framför allt dess antioxidant och antiinflammatoriska egenskaper. Senast har det också postulerats ha antidepressiva egenskaper hos major depressiva patienter såväl som positiva kognitiva utfall i äldre populationer.

Curcumin hämmar pro-inflammatoriska transkriptionsfaktorer som nukleär faktor-kappa beta (NFK-B) som kan påverka ledinflammation. Det aktiverar också peroxisomproliferatoraktiverad receptor gamma (PPAR-y) och Nrf2-cellsignaleringsvägar, vilket leder till nedreglering av tumörnekrosfaktor (TNF) och interleukin-6 (IL-6), och uppreglerar adiponektin (hormonet som är involverat i blodet). nedbrytning av glukos och fettsyror som görs av fettvävnad).

Enkelt uttryckt har curcumin potential att sänka C-reaktivt protein (CRP; ett mått på inflammation i kroppen), inducera autofagi genom mTOR-hämning (selektiv förstörelse av skadade cellulära organeller), skydda mot hjärthypertrofi och potentiellt minska arteroskleros risk.

Trots de lovande näringsmässiga och farmakologiska egenskaperna hos curcumin, uppvisar det låg vattenlöslighet, dålig gastrointestinal absorption och dålig biotillgänglighet.

 

Theracurmin-Vs-BCM-95-Study-Chart-curcumin-blodnivåer.

ENDAST I JÄMFÖRANDE SYFTE. SÅ HÄR SKULLE DIAGRAMMEN SE UT OM BÅDA STUDIERNA ANVÄNDE SAMMA TIDSRAM OCH MÄTFORMAT. DEN ENDA SKILLNADEN SKULLE FORTFARANDE VARA ANTAL KAPSLAR.

Dess höga metabolismhastighet, metaboliska inaktivering och snabba eliminering från kroppen gör det svårt att ge märkbara plasmakoncentrationer. På grund av dess dåliga orala absorption är det svårt för oralt administrerat curcumin att nå blodnivåer som är tillräckliga för att utöva dess bioaktiviteter. Dålig absorption från tarmen och ivrig metabolism i kroppen anges som orsaker till bristen på systemisk tillgänglighet.

För att komma till rätta med detta problem har flera curcuminpreparat med drogtillförselsystem (DDS) utvecklats för att öka biotillgängligheten av curcumin efter oral administrering.

Kombinationer med piperin har varit vanligast. Piperine, en hämmare av fas II-levermetabolism och intestinal glukuronidering. Hos råttor ökade biotillgängligheten av curcumin med 154 % med piperin jämfört med en kontrollgrupp utan piperin. Hos människor administrerades piperin (20 mg/kg) tillsammans med curcumin (2 g) och biotillgängligheten var 20 gånger större än kontrollgruppen. Förbättring av biotillgängligheten genom att hämma fas II-metabolism måste dock utföras noggrant eftersom många föreningar avgiftas genom denna leverväg som kan bromsas genom att administrera piperin.

BCM-95® är ett nytt bioförstärkt preparat av curcumin med tillägg av fosfatidylkolin och eteriska oljor av gurkmeja (främst aromatisk flyktig tumeronolja), vilket leder till förbättrad och ihållande absorption. I en studie på människa visade 2 g administrering att biotillgängligheten för BCM-95 (baserat på curcumin Area Under Curve (AUC)) var nästan 6,93 gånger högre än för en kontrollcurcuminformulering utan tillsats. Halveringstiden visade sig vara ca. 4,96 timmar jämfört med 2,6 timmar för kontrollen. Dosnivåer på 2 g/dag tolereras väl utan ens milda biverkningar. Mekanismerna för dessa förbättringar är dock okända.

TrainedbyJP Nutrition står för denna långvariga patenterade form av BCM-95® curcumin och vi är stolta över att producera Cure-Coming; ett tillskott som vi tror stöder hälsan hos nästan alla organ i din kropp.

 

 

  • Förvaring: Förvaras torrt i väl försluten originalförpackning. 
    Övrig information:

    Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen bör ej överskridas. Förvaras oåtkomlig för små barn. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om Du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör Du kontakta läkare innan Du använder produkten.